Samen komen is een begin; 
Samen blijven is vooruitgang;
Samenwerken is succes

MISSING LINK

Hebt u het gevoel dat u wat mist in uw besprekingen? 
Hebt u extra kennis nodig op het gebied van sociale inclusie?

Klik hier
IN BEWEGING

Het in beweging krijgen van mensen is moeilijk. Het inzetten van ervaringsdeskundigen kan hierbij ondersteunend zijn.

Klik hier
KENNIS OVERDRACHT

Zoekt u een manier om kennis te verkrijgen over het omgaan met mensen met een (psychische) kwetsbaarheid?

Klik hier
HELPENDE HAND

Het ondersteunen van iemand vanuit je eigen ervaring kan veel betekenen. 
Misschien iets voor U?

Klik hier

Wat kunnen wij voor u doen..

Onderstaand een klein gedeelte van wat wij voor u kunnen doen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via het contactformulier onder aan de pagina.

VOORLICHTING

De ervaringsdeskundigen van het platform kunnen voorlichtingen geven rondom de verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld over psychische kwetsbaarheid, armoede, beschermd wonen of suïcidaal gedrag. De voorlichtingen zijn gericht op het verbreden van algemene kennis.

TRAINING

Het platform biedt trainingen aan die u kunt aanbieden aan uw medewerkers, uw cliënten, naasten of de inwoners van een wijk of gemeente. De trainingen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het leren omgaan met mensen die iets hebben meegemaakt.

BELEIDSADVISERING

Gemeenten, organisaties en instellingen krijgen steeds vaker te maken met vraagstukken die betrekking hebben op psychische problematiek. Ervaringsdeskundigen kunnen daarin een ondersteunende en/of adviserende rol spelen.

PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING

Ervaringsdeskundigen kunnen ingezet worden voor persoonlijke ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld bij een sociaal wijkteam of een zorgteam om iemand te ondersteunen, of bij casuïstiekbesprekingen.

ALGEMENE INFORMATIE

Inzet Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen kunnen op de verschillende leefgebieden ingezet worden. Niet alleen tijdens behandeling bij een GGZ instelling, ook in het sociaal domein heeft de inzet van ervaringsdeskundigen een meerwaarde. Het hebben van een (psychische) kwetsbaarheid heeft gevolgen op alle levensgebieden, dat hebben ervaringsdeskundigen aan den lijve ondervonden.

GGZ

Het vanuit eigen ervaring ondersteuning bieden aan mensen die te maken hebben met psychische problemen en wat die voor invloed hebben op je leven, leverd vaak meer op dan ondersteuning door een reguliere hulpverlener.

WERK & INKOMEN

De ervaringsdeskundigen kunnen ook ondersteuning bieden op het gebied van werk & inkomen. Zij hebben dit meegemaakt en kunnen aangeven wat iemand kan verwachten die bijvoorbeeld een uitkering aan moet vragen.

JEUGDZORG

Ook in de jeugdzorg zijn ervaringsdeskundigen actief. Jongeren zijn door het platform opgeleid om leeftijdsgenoten te ondersteunen in hun proces. Dit kan persoonlijk, in groepsverband of in de vorm van het geven van voorlichtingen op scholen of in buurthuizen.

SUÏCIDEPREVENTIE

Het in gesprek gaan over het hebben van suïcidale gedachten wordt door veel mensen moeilijk gevonden. Het platform beschikt over ervaringsdeskundigen die zelf te maken hebben gehad met deze gedachten. Het hierover in gesprek gaan is voor hen geen probleem.

Portfolio

Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid is betrokken bij een aantal projecten en activiteiten. Een kleine greep uit onze portfolio

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief Februari 2020

De nieuwsbrief van het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid brengt je op de hoogte van activiteiten op het gebied van ervaringsdeskundigheid in de provincie Friesland.

Read more

Eerste training van start

Op maandag 20 januari is de eerste training van het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid van start gegaan. 8 deelnemers zijn van start gegaan met de training “Wat is Herstel”. De training[…]

Read more

Contact