Samen komen is een begin; 
Samen blijven is vooruitgang;
Samenwerken is succes

Activiteiten m.b.t. Corona

Zoals bekend zijn er veel activiteiten die worden afgelast in verband met de strijd tegen het Coronavirus. Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid gaat uiteraard hierin mee met andere organisaties en heeft ervoor gekozen om de medewerkers vanuit huis te laten werken.

De medewerkers van het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid zijn voor overleg en advisering het best te bereiken via het mailadres info@fpe.frl. Als u een bericht stuurt neemt een van de medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u op.
Gaat u liever direct in gesprek dan kunt u bellen met 06-27540679 (Koos de Boed). Is het nummer in gesprek spreek dan de voicemail in en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

MISSING LINK

Hebt u het gevoel dat u wat mist in uw besprekingen? 
Hebt u extra kennis nodig op het gebied van sociale inclusie?

Klik hier
IN BEWEGING

Het in beweging krijgen van mensen is moeilijk. Het inzetten van ervaringsdeskundigen kan hierbij ondersteunend zijn.

Klik hier
KENNIS OVERDRACHT

Zoekt u een manier om kennis te verkrijgen over het omgaan met mensen met een (psychische) kwetsbaarheid?

Klik hier
HELPENDE HAND

Het ondersteunen van iemand vanuit je eigen ervaring kan veel betekenen. 
Misschien iets voor U?

Klik hier

Wat kunnen wij voor u doen..

Onderstaand een klein gedeelte van wat wij voor u kunnen doen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via het contactformulier onder aan de pagina.

VOORLICHTING

De ervaringsdeskundigen van het platform kunnen voorlichtingen geven rondom de verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld over psychische kwetsbaarheid, armoede, beschermd wonen of suïcidaal gedrag. De voorlichtingen zijn gericht op het verbreden van algemene kennis.

TRAINING

Het platform biedt trainingen aan die u kunt aanbieden aan uw medewerkers, uw cliënten, naasten of de inwoners van een wijk of gemeente. De trainingen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het leren omgaan met mensen die iets hebben meegemaakt.

BELEIDSADVISERING

Gemeenten, organisaties en instellingen krijgen steeds vaker te maken met vraagstukken die betrekking hebben op psychische problematiek. Ervaringsdeskundigen kunnen daarin een ondersteunende en/of adviserende rol spelen.

PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING

Ervaringsdeskundigen kunnen ingezet worden voor persoonlijke ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld bij een sociaal wijkteam of een zorgteam om iemand te ondersteunen, of bij casuïstiekbesprekingen.

ALGEMENE INFORMATIE

Inzet Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen kunnen op de verschillende leefgebieden ingezet worden. Niet alleen tijdens behandeling bij een GGZ instelling, ook in het sociaal domein heeft de inzet van ervaringsdeskundigen een meerwaarde. Het hebben van een (psychische) kwetsbaarheid heeft gevolgen op alle levensgebieden, dat hebben ervaringsdeskundigen aan den lijve ondervonden.

GGZ

Het vanuit eigen ervaring ondersteuning bieden aan mensen die te maken hebben met psychische problemen en wat die voor invloed hebben op je leven, leverd vaak meer op dan ondersteuning door een reguliere hulpverlener.

WERK & INKOMEN

De ervaringsdeskundigen kunnen ook ondersteuning bieden op het gebied van werk & inkomen. Zij hebben dit meegemaakt en kunnen aangeven wat iemand kan verwachten die bijvoorbeeld een uitkering aan moet vragen.

JEUGDZORG

Ook in de jeugdzorg zijn ervaringsdeskundigen actief. Jongeren zijn door het platform opgeleid om leeftijdsgenoten te ondersteunen in hun proces. Dit kan persoonlijk, in groepsverband of in de vorm van het geven van voorlichtingen op scholen of in buurthuizen.

SUÏCIDEPREVENTIE

Het in gesprek gaan over het hebben van suïcidale gedachten wordt door veel mensen moeilijk gevonden. Het platform beschikt over ervaringsdeskundigen die zelf te maken hebben gehad met deze gedachten. Het hierover in gesprek gaan is voor hen geen probleem.

WORKSHOPS EN TRAININGEN

Ons aanbod

Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid kan workshops en trainingen voor u verzorgen op de verschillende thema’s. Het aanbod bestaat uit bestaande activiteiten, maar we kunnen voor u ook een activiteit op maat organiseren. Voor dat laatste kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Honest, Open & Proud 

Deze training is gericht op de keuze om wel of niet open te zijn over je kwetsbaarheid. Open zijn is een keuze waarbij je je goed bewust moet zijn van de eventuele gevolgen daarvan. De HOP training kan je daarbij helpen.

Lees meer
Wat is Herstel

De training is bedoeld voor mensen die gehoord hebben van de term Herstel en graag willen weten waar dit over gaat en wat dit voor hun betekent. De training is ook geschikt als introductietraining voor “Herstelproces in Wording”.

Lees meer
Suïcidale gedachten? En nu?

Deze workshop gaat over het hebben van suïcidale gedachten. Hoe ga je met iemand om die suïcidale gedachten heeft? 

Deze workshop biedt niet alleen handvatten maar ook de mogelijkheid om die vragen te stellen die je niet aan iemand anders durft te stellen.

Lees meer
Herstelproces in Wording

Iedereen die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt krijgt te maken met een herstelproces. Maar wat is dat nou eigenlijk? Waar bestaat het proces uit en waarom is dit zo belangrijk?

Deze training geeft je niet antwoord op bovenstaande vragen, maar ook inzicht in je eigen proces.

Lees meer

Portfolio

Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid is betrokken bij een aantal projecten en activiteiten. Een kleine greep uit onze portfolio

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Het team

Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid wordt vormgegeven door twee ervaringsdeskundigen. Als projectleiders van het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid zijn zij het aanspreekpunt voor al uw vragen.

Dana Foss

Projectleider

Koos de Boed

Projectleider

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief Februari 2020

De nieuwsbrief van het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid brengt je op de hoogte van activiteiten op het gebied van ervaringsdeskundigheid in de provincie Friesland.

Read more

Eerste training van start

Op maandag 20 januari is de eerste training van het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid van start gegaan. 8 deelnemers zijn van start gegaan met de training “Wat is Herstel”. De training[…]

Read more

Contact