Folders en Documenten

Folders

Training “Wat is herstel?”
Eigen ervaring inzetten?
Ervaringsdeskundige inzetten?

Documenten m.b.t. het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid

Factsheet onderzoek “op weg naar een Fries Platform Ervaringsdeskundigheid”
Eindrapport haalbaarheidsonderzoek Fries Platform Ervaringsdeskundigheid

Documenten m.b.t. ervaringsdeskundigheid en herstel

Ervaringsdeskundige zet klant in beweging
Leerplan ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid in de wijk (Movisie)
Factsheet empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk
Handreiking empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in sociale wijkteams
Samenwerken met ervaringsdeskundigen
Startnotitie ervaringsdeskundigen in het sociaal domein (Movisie)