HELPENDE HAND

Het ondersteunen van iemand vanuit je eigen ervaring kan veel betekenen. 
Misschien iets voor U?

Het krijgen van een helpende hand wordt door (bijna) iedereen op waarde geschat. Het accepteren van de geboden hulp is voor veel mensen moeilijk. Voor mensen die te maken hebben met een (psychische) kwetsbaarheid, een rugzakje, is dit meestal nog moeilijker. Er komt veel schaamte, zelfstigma en wantrouwen bij kijken. Hulp die wordt aangeboden door iemand die hetzelfde heeft meegemaakt is voor veel mensen al makkelijker te accepteren. Vooral als het geen “opgedrongen” hulp is. Het er gewoon zijn voor iemand kan dan al voldoende zijn.

Het geven van steun kan veel voldoening geven. Als iemand zelf heeft ondervonden hoe fijn het is om hulp en/of ondersteuning te krijgen, zonder het “moeten”, weet deze dat zeker op waarde te schatten. Vaak wil iemand die dit zo heeft ervaren zich ook graag inzetten om dit aan anderen te bieden.

Bent u iemand die dit zelf ervaren heeft? Zit u erover na te denken om daar ook zelf iets mee te gaan doen? Dan kan het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid u daar misschien bij helpen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om vanuit uw eigen ervaring andere mensen te helpen. Dit kan variëren van maatje tot het inzetten bij overlegsituaties rondom het bepalen van beleid. Wilt u weten welke mogelijkheden aansluiten bij uw wensen? Neem dan contact op met het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid via het contactformulier op de website of mail naar info@fpe.frl.