Herstelproces in Wording

Iedereen die te maken heeft (gehad) met een ontwrichtende gebeurtenis krijgt te maken met een herstelproces. Ondanks het feit dat er veel aandacht is voor herstel is er weinig aandacht voor het proces waar dit uit bestaat. Over het algemeen is er wel theoretische kennis over het proces aanwezig bij de hulpverlening, men weet dat er 4 fasen zijn en hoe die te omschrijven, maar hoe het proces in de praktijk eruit ziet is veelal onbekend. Mensen die in herstel zijn en dus het proces doorlopen zijn in veel gevallen onbekend met de inhoud van het proces. Zij hebben dan ook niet voor ogen waar zij zich in het proces bevinden en hoe het proces verloopt.

Uit de ervaringen die opgedaan zijn tijdens de herstelweekenden van de Stichting Herstelproces en uit eigen ervaring van de trainers, blijkt dat duidelijkheid over het proces voor veel mensen de weg die zij moeten afleggen beter in beeld brengt en ervoor zorgt dat zij dit proces ook makkelijker en sneller kunnen doorlopen.

De training “Herstelproces in Wording” bestaat niet alleen uit theoretische kennis, maar gaat voornamelijk over het begrijpen van de verschillende fases. Het inzichtelijk maken wat een bepaalde fase met zich meebrengt, hoe de deelnemer dit bij zichzelf kan herkennen en hoe dit proces bij hem/haar verloopt is het doel van deze training. Door het creëren van bewustzijn hoe een fase er voor de deelnemer eruitziet kan de deelnemer beter vaststellen in welke fase hij of zij zich bevindt. Hierdoor krijgt de deelnemer beter grip op zijn of haar gedrag en kan hij of zij beter bijsturen teneinde het verloop van het proces te versnellen en voor zichzelf makkelijker te maken.

De training:

De training bestaat uit 6 delen. Het eerste deel gaat over de algemene kennis (theorie) van het herstelproces. In dit deel worden de 4 fasen en de terminologie besproken. In de tweede tot het vijfde deel wordt er dieper ingegaan op de 4 fasen.

Deel twee, drie, vier en vijf worden op dezelfde manier ingevuld;

  • Theorie van de betreffende fase
  • Praktijk voorbeeld
  • Bespreking hoe deze fase er voor jou uit ziet
  • Breng dit in beeld (schrijven/tekenen/schilderen/collage)
  • Nabespreking

Het zesde deel bestaat uit een nabespreking (wat heeft het met jou gedaan) en een evaluatie (wat vond je van de training en wat heeft het jou gebracht).

Het eerste en het zesde deel nemen anderhalf uur in beslag, het tweede, derde, vierde en vijfde deel duren 3 uur.

Ben je geïnteresseerd? Vul dan onderstaand contactformulier in, wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.