IN BEWEGING

Soms is het moeilijk om mensen in beweging te krijgen, vooral als er geen concrete hulpvraag is. Het vragen/inschakelen van hulp is voor de meeste mensen een behoorlijke drempel waarbij wantrouwen en schaamte een grote rol kan spelen. Als de zorg wordt uitgesproken door de omgeving maar de persoon in kwestie dit probleem niet herkent of wil erkennen, krijgt hij of zij al snel te maken met bemoeizorg. Veel mensen uit de betreffende doelgroep ervaren dit als inbreuk in hun leven en het afnemen van hun eigen regie en gaan dan in de weerstand.

Het inzetten van ervaringsdeskundigen, mensen die uit dezelfde doelgroep komen, kan de drempel verlagen. Zij herkennen eerder de signalen, begrijpen beter wat er aan de hand is en kunnen daardoor sneller contact maken. Zij worden door de betreffende persoon eerder in vertrouwen genomen omdat er wederzijdse her- en erkenning is. De ervaringsdeskundige weet vanuit zijn of haar eigen ervaring de sleutels te vinden om de persoon in beweging te krijgen. Zonder de regie over te nemen. Zij werken vanuit wat de betreffende persoon nodig heeft, kan en zou willen.

Bij het in beweging krijgen hoort ook het in beweging krijgen van de omgeving. Door begrip tot stand te brengen in de omgeving, bewustzijn te creëren over het omgaan met “andere” mensen, kan de omgeving van een persoon met een rugzakje een heel andere rol gaan spelen. Van weerstand, door onbegrip en gebrek aan kennis, kan dit omgebogen worden naar acceptatie en zorgzaamheid.

Ook hierbij kan een ervaringsdeskundige een rol spelen. Het geven van voorlichting aan de omgeving, aan hulp- en zorgverleners en aan ambtenaren over het omgaan met mensen die “verward” of “vreemd” zijn, kan deel uit maken van het vormen van een inclusieve buurt, wijk, dorp of gemeente.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot het geven van voorlichting of het inzetten van een ervaringsdeskundige bij bemoeizorg? Neem dan contact op met het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid via het contactformulier op de website of via het mailadres info@fpe.frl.