KENNIS OVERDRACHT

Zoekt u een manier om kennis te verkrijgen over het omgaan met mensen met een (psychische) kwetsbaarheid?

Om kennis te krijgen over het omgaan met mensen met een (psychische) kwetsbaarheid is het een optie om dit op te zoeken op internet. Er zijn veel sites waarop kennis gedeeld wordt, meestal vanuit professioneel perspectief. Er is veel informatie beschikbaar die voortkomt uit een grote hoeveelheid wetenschappelijke onderzoeken die er (wereldwijd) gedaan zijn naar de betreffende kwetsbaarheden. Af en toe zijn er ook sites die kennis delen vanuit de praktijk, meestal vanuit een bevlogen hulp- of zorgverlener maar ook steeds vaker vanuit het perspectief van de doelgroep zelf.

Deze online vindbare kennis is van waarde, maar kennis die overgebracht is via een “live” contact heeft een grotere waarde. Deze kennis blijft, vanwege het menselijke contact, beter in het geheugen zitten. Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid kan u helpen om deze “live” kennisoverdracht tot stand te brengen. Het platform beschikt over ervaringsdeskundigen, mensen die uit de doelgroep komen, die voorlichting kunnen geven over diverse thema’s die te maken hebben met de betreffende (psychische) kwetsbaarheid.

Het platform kan u onder andere helpen met het organiseren van voorlichtingen rondom de volgende thema’s:

  • Depressie
  • Autisme
  • LVB
  • Eetproblematiek
  • Angst & Dwang
  • Suïcidaliteit
  • Verslaving
  • Verward gedrag
  • KOP (kinderen van ouders met psychische problemen) en BRUS (broer/zus van iemand met een psychisch probleem)

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot het geven van voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht? Neem dan contact op via het contactformulier op de website of mail naar info@fpe.frl.