MISSING LINK

Zoals in heel Nederland vinden er overal overleggen plaats die te maken hebben met inwoners die extra aandacht nodig hebben. Aan deze overleggen nemen professionals deel die opgeleid zijn om de betreffende problematiek aan te pakken. Professionals die kennis meenemen op het gebied van somatiek, psychiatrie en welzijn. Kennis opgedaan tijdens de opleiding en op de werkvloer. Toch komt het vaak voor dat er een gevoel heerst dat er iets mist, een bepaald kennisgebied niet aanwezig is tijdens het overleg. Wat in dat geval mist is het kennisgebied ervaring.

Het kennisgebied ervaring brengt een ander perspectief in tijdens het overleg. Het perspectief van de mensen waarover het overleg gaat, de inwoner met een rugzakje. De ervaring van deze inwoner kan een heel ander licht werpen op het betreffende onderwerp waaruit blijkt dat er een andere koers gevaren moet worden om tot betere oplossingen te komen. Het, al dan niet, structureel deel nemen aan het overleg door iemand die tot de doelgroep behoort kan een verfrissende, verduidelijkende inbreng hebben.

Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid kan u helpen om dit perspectief in uw overleg in te brengen. Het platform kan u helpen om een geschikte ervaringsdeskundige, iemand die tot de doelgroep behoort, te vinden die in staat is om vanuit zijn of haar ervaringen aan te geven wat wel of niet een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Iemand die in staat is om samen te kijken naar mogelijkheden, gezien vanuit de verschillende perspectieven en procedures.

Het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid kan u helpen op bijvoorbeeld de volgende thema’s:

  • Aanpak personen met verward gedrag
  • Wet verplichte GGZ
  • Inkomen en Werk
  • Armoede
  • Sociale inclusie
  • Beschermd Wonen
  • Jeugdhulp

Wilt u weten wat het platform voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of mail naar info@fpe.frl.