Wat is Herstel?

De training “Wat is Herstel?” is bedoeld voor mensen die gehoord hebben van de term Herstel, maar die willen weten waar dit over gaat en wat dit voor hun betekend. De training is ook geschikt als basistraining voor ervaringswerkers.

Herstel is een term die veel gebruikt wordt in de hulpverlening, een term die te maken heeft met het leren omgaan met je ervaringen. Herstellen is iets anders dan genezen, je zou kunnen zeggen dat genezen meer gericht is op lichamelijke aandoeningen en herstellen op geestelijke aandoeningen. Lees hier meer.

Maar wat is herstel nou eigenlijk?, wat betekend het voor jou?, wat betekend dat voor iemand anders? en wat kun jij hiermee?. Vragen waar we in de training antwoorden op gaan vinden.

Training

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst 1: Introductie en Kennismaking. Wat is herstel voor jou?
  • Bijeenkomst 2: Het Herstelproces. Hoe ziet dit er uit en waar bevindt ik mij in dit proces?
  • Bijeenkomst 3: Empowerment. Wat is dit? Herken je de genoemde punten?
  • Bijeenkomst 4: En wat nu? Heb je iets aan de training gehad? Wat ga je ermee doen?

Voor wie?

De training is bedoeld voor iedereen die zich in zou willen zetten in de
ondersteuning voor anderen, maar nog niet precies weet op wat dit betekend en nog niet zeker weet of dit wel iets is wat bij hun past.
De training is gratis en er is geen speciale vooropleiding of aanmeldingsverplichtingen. Het enig wat er van de deelnemer gevraagd wordt
is het aanwezig zijn en op een actieve manier meedoen tijdens de bijeenkomsten.

Begeleiding

De training wordt gegeven door ervaringsdeskundigen van het Fries
Platform Ervaringsdeskundigheid.

Waar

De training wordt op verschillende locaties in de provincie Friesland
georganiseerd.

Opgeven

Wil je aan de training meedoen of wil je meer informatie? Neem dan
contact op met het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid. Dit kan via
het contactformulier onder aan deze pagina of via het mailadres: aanmelden@fpe.frl